כ 20 אנשים יושבים בהסברה במעגל גדול קלאבהאוס ירושלים