2 אנשים יושבים בעמדת הרשמה ו 2 אנשים קונים כרטיסי כניסה קלאבהאוס ירושלים