למידה פרונטלית איש עומד ליד לוח ומסביבו 6 אנשים יושבים ומקשיבים - קלאבהאוס טבריה