קבוצה של כ 10 אנשים עומדת ומקשיבה למדריך ברחוב בירושלים - קלאבהאוס