6 אנשים יושבים ומקשיבים להרצאה בקשב רב - ירושלים קלאבהאוס