התכנית השנתית – יצאה לדרך...

    צפינו בסרטון התדמית שלנו. חשבנו ביחד מה לשמר ומה לשפר.

      ללא ספק הייתה התעניינות, מעורבות ורצון גדול לשמר את הקיים  

      ולהמשיך לשפר…

      כי תמיד נכון להסתכל קדימה

2 נשים עומדות ומוזגות מים ליד מתקן תמי4 קלאבהאוס טבריה