אישה עומדת ומקבלת שירות מחברה שיושבת מאוחרי דלק עץ בקלאבהאוס טבריה