אילן ונועם עומדים מברכים על הנרות מאחוריהם על מסך גדול הברכה-קלאבהאס טבריה