קהל המשפחות שלנו קשוב למסכת-יושבים ומקשיבים בקלאבהאוס טבריה