ישיבת סטנדרטים עם גולני בנושא וועד מנהל:

לקראת בחירת נציגים מתוכנו לקדנציה בוועד המנהל- דיברנו על מועמדות ובחירות לוועד מנהל.

למדנו כי וועד מנהל הינו דירקטוריון של אנשים בעלי השפעה בחברה הישראלית אשר עוזרים לעמותה ומפקחים על נהלים/תקציב/קידום/שמירת אינטרסים ועוד…

כל זאת בהתנדבות מלאה. החלטנו יחדיו על הקריטריונים החשובים שיהיו לחברים המייצגים אותנו ופתחנו הרשמה למראיינים ומועמדים פוטנציאלים

אשר יהיו נוכחים בישיבות של וועד המנהל כארבע פעמים בשנה.

צילום ישיבה 10 חברי הקלאבהאוס באמצע ישיבה מתבוננים למצלמה
אישה יושבת עם ראש מורקן ועסוקה בכתיבה קלאבהאוס טבריה