אישה יושבת עם ראש מורקן ועסוקה בכתיבה קלאבהאוס טבריה