ישיבת עמיתים

העלנו ועדכנו מספר נושאים חשובים שעמדו על סדר היום.

הוחלט לארגן צוות של חברים אשר יתכננו ויהיו אחראים על קבלות השבת כולל ארגון המרחב, פעילויות ורעיונות לגיבוש החברים והצוות.

10 אנשים במהלך ישיבת עמיתים בקלאבהאוס אלון בטבריה יושבים סביב שולחן
10 אנשים בישיבת עמיתים בטבירה - קלאבהאוס