10 אנשים במהלך ישיבת עמיתים בקלאבהאוס אלון בטבריה יושבים סביב שולחן