אישה יושבת על כיסא על במה - ערב חנוכריסמסבקלאבהאוס נצרת עלית