עמידה בדוכן הסברה לעמותת קלאבהאוס ביום השיויון-2 אנשים עומדים בדוכן