משובים

בחודש האחרון מילאנו משובים על כל אנשי הצוות. למדנו יחד כל הקהילה על תפקיד אנשי הצוות ומרסיו ודנה (מנהלי הקלאבהאוס) ישבו לשיחות משוב אישיות עם אנשי הצוות. כמו כן הם העבירו לכל אנשי הצוות גם משוב קבוצתי.

בהמשך נמלא משובים גם על עבודתם של מרסיו ודנה וגם הם יעברו שיחות משוב שיאפשרו להם ללמוד ולהשתפר בעבודתם.

המשוב הוא כלי שבעזרתו יכול המנהל (במקרה שלנו מנהל הקלאבהאוס) לקבל אינפורמציה עדכנית  על אנשי הצוות ואז לערוך מעין חוות דעת שתשקף את הביצועים של הצוות.  בעזרת המשוב ניתן לתקן לייעל ולשפר את איכות העבודה ולהפיק לקחים להמשך.

.Feedback

In the past month, we wrote feedback to all our staff members. Together we learned about the role of the staff members, and Marcio and Dana (the Clubhouse managers) sat down for personal feedback sessions with the staff.  Later on, we will also feedback the work of Marcio and Dhana, and they will also have feedback talks that will enable them to learn and improve their work.

The feedback is a tool by which the manager (in our case, the clubhouse manager) can receive up-to-date information about the staff members and then conduct a reflection on the work of the staff. With the help of the feedback, it is possible to correct and improve the quality of the work.

משובים לאנשי צוות - 2 אנשים כותבים על לוח