מלגת בצלאל קלאבהאוס

בימים אלו הצטרפו אלינו שלושה סטודנטים מבצלאל, כדי לעבוד אתנו על פרויקט יצירתי ולקבל זכאות למלגה. הביצוע של הפרויקט יהיה בשיתוף של חברים והסטודנטים ויעסוק בנושאים הקשורים בדינמיקה בקלאבהאוס , משיפוץ ועד כתיבה יוצרת.

הסטודנטים הגיעו מהמחלקות לצילום, אנימציה ואדריכלות. כל החברים מוזמנים להציע רעיונות שיתרמו לקלאבהאוס.

Scholarship Students from Bezalel at the Clubhouse

Three students from "Bezalel Academy of Art" Joined us in order to do a creative project with us that will entitle them a scholarship. The project will be in co-operation with members and scholarship candidates.

The works on the subject connected to the dynamics in the Clubhouse, renovations, creative writing and more.  The students are from the departments of photography, animation and architecture. All the members are invited to suggest ideas that will contribute to the Clubhouse.

5 סטודנטים וחברי קלאבהאוס ירושלים עובדים יחד בסדנא משותפת