ראיונות וועד מנהל

השבוע ראיינו ארבעה חברים שהגישו מועמדות לוועד המנהל של העמותה.

ביום חמישי בקבלת שבת הכרזנו על חברי הוועד החדשים שייצגו אותנו בשנתיים הקרובות. בהצלחה לכולם!

2 אנשים כותבים סטנדרטים על לוח - בקלאבהאוס נצרת עלית