יום עיון לסטודנטיות לריפוי בעיסוק

בסוף דצמבר קיימנו יום עיון בקלאבהאוס לסטודנטיות לריפוי בעיסוק אשר עוברות הכשרה קלינית במסגרות של בריאות הנפש.

יום העיון עסק בשאלה שהצגנו אנחנו – האם המרפאות בעיסוק יכולות ל"כבוש" את הקלאבהאוס והאם הקלאבהאוס יכול ל"כבוש" את המרפאות בעיסוק? במסגרת יום העיון צוות ההסברה הכיר לסטודנטיות את מודל הקלאבהאוס ואופן יישומו אצלנו. בנוסף, הסטודנטיות "טעמו" מהעבודה המשמעותית ביחידות ולאחר מכן התקיים דיון בו יערה וחן הציגו דילמות מן המפגש בין עולם התוכן של הריפוי בעיסוק לעולם התוכן של הקלאבהאוס, מתוך ניסיונן בהכשרה בקלאבהאוס.

במהלך הדיון הייתה הסכמה כי העבודה בקלאבהאוס מכילה מרכיבים משמעותיים מעולם הריפוי בעיסוק כמו: תפקוד, השתתפות בעיסוקים משמעותיים, עצמאות, פיתוח מסוגלות.  נשאלה על ידי מרסיו השאלה, אם כן, מדוע כיום מרפאות בעיסוק אינן מגיעות להיות נשות צוות בקלאבהאוס. הועלתה הסברה כי את סל הכלים הסטנדרטיים שרוכשת מרפאה בעיסוק בלימודיה קשה ליישם באופן ישיר במסגרת העבודה בקלאבהאוס בה נדרשת עבודה על פי המודל.  

הסטודנטיות העלו חשש לעבוד בקלאבהאוס בתחילת דרכן בשל סיבה זו. כמו כן היו שהרגישו כי הטייטל "מרפאה בעיסוק" בניגוד ל"אשת צוות", הוא חשוב למי שנמצאת בתחילת דרכה ועוד לא מרגישה ביטחון כאשת מקצוע.  סיבה נוספת שהועלתה היא המחסור שקיים בשטח במרפאות בעיסוק בכלל ובתוך עולם בריאות הנפש בפרט. לאורך היום החברים שיתפו מניסיונם בקלאבהאוס וכן מניסיונם כמקבלי שירות ממרפאים בעיסוק במסגרות אחרות. יחידת הקולינריה הצטיינה כרגיל בכיבוד טרי בריא וטעים. סיימנו את יום העיון עם תחושה של למידה הדדית ונקודות מעניינות למחשבה בהמשך.

שמחנו לפתוח את דלת הקלאבהאוס בפניהן, ומי יודע? אולי עוד "נכבוש" אותן! 😊

A seminar for occupational therapy students

At the end of December we had a seminar in the Clubhouse for occupational therapy students that are participating in clinical training in the framework of mental health.

?The seminar was about the question: can the occupational therapy integrate into the Clubhouse

The outreach team introduced to the students the Clubhouse model and the way we work. The students joined us at the meaningful work at the different units. Afterwards there was a discussion: is there a dilemma between the occupational therapy world and the Clubhouse? The dilemma presented by Chen and Ya'ara from their experience as occupational therapy students in the Clubhouse.

In the discussion, there was an agreement that the work in the Clubhouse joins meaningful parts from the world of occupational therapy such as function, participation in meaningful activities, independence, and offering opportunities. Marcio asked a question-  why occupational therapy students do not work in the Clubhouse?  They answered that the framework of occupational therapists learns things that are difficult to apply to the clubhouse. The students raised a concern to work in the clubhouse in their way. In addition they felt the title "occupational therapist" is important to beginners in the field and still do not feel confident to challenge it. Another reason is the lack of occupational therapist in the field everywhere and in the mental health field specifically.

Throughout the day the members shared their own experience in the Clubhouse and from their experience as receiving services from occupational therapists. The culinary unit  made healthy and delicious snacks, as usual.

 We ended the seminar with the feeling of mutual learning and ideas to consider in the future. We were happy to open the door for them. And who knows? Maybe one day they will come to work with us.

 

מפגש הסברה לסטודנטיות לריפוי בעיסוק - 5 אנשים יושבים ומשוחחים