5 אנשים יושבים על כיסא בכנס הסברה בקלאבהאוס ירושלים