מפגש הסברה לסטודנטיות לריפוי בעיסוק - 5 אנשים יושבים ומשוחחים