שחר חוצה במה עם צעיף צהוב מאחוריה מסך גדול במכללה בעמק יזרעאל