גבר עומד ומחזיק מקדחה פניו למצלמה קלאבהאוס ירושלים