כ 10 אנשים עומדים בשטח פתוח באמצע פעילות לכבוד טו בשבט קלאבהאוס טבריה