הולכים קדימה

השבוע התחלנו בקבוצת הליכה ספורטיבית יחד עם עובדי ארגון הג'וינט.

נפגשנו חמישה אנשים מהקלאבהאוס עם עשרה עובדים בארגון הגו'ינט ויחד עם אורן המאמן צעדנו ועשינו תרגילי כושר במרכז הספורט של האוניברסיטה.

Walking towards to the future

This week we began a walking and fitness group with workers from JDC Israel (Joint Distribution Committee).

Five clubhouse members and ten JDC workers participated in the first workout.

Together with Oren, our personal trainer, we walked and worked out in the Hebrew University’s sports center.

6 אנשים עומדים עם הגב במרחב פוח - מגרש ספורט כלשהו ירושלים קלאבהאוס