6 אנשים עומדים עם הגב במרחב פוח - מגרש ספורט כלשהו ירושלים קלאבהאוס