אישה עם חולצה אדומה לוקחת כיבוד משולחן גדול ומלא כל טוב . השולחן ממלא את מרכז התמונה. קלאבהאוס ירושלים