כ 8 אנשים יושבים במעגל רחב ודנים במרכיבי תפקיד איש צוות קלאבהאוס טבריה