לימוד סטנדרטים בנושא מרכיבי תפקיד איש צוות בקלאבהאוס

סטנדרט מספר 9: “מספר אנשי הצוות יהיה גדול דיו על מנת לתמוך בחברים,

להניע ולערב אותם, אך קטן מספיק  על מנת שלא יאפשר לאנשי הצוות

לעמוד במשימותיהם ללא מעורבות החברים”.

Studying the Clubhouse  standards

Standard number 9:  “Clubhouse staffs are sufficient to engage the membership,

yet few enough to make carrying out their responsibilities

impossible without member involvement

כ 8 אנשים יושבים במעגל רחב ודנים במרכיבי תפקיד איש צוות קלאבהאוס טבריה