כ 20 חברים וצוות יושבים סביב שולחן גדול . דנים בנושאים חשובים ומעדכנים בהודעות ותזכורות. קלאבהאוס טבריה