שולחן גדול ומסביבו כ 20גברים ונשים חברי קלאבהאוס עמית יושבים ומתדיינים על עבודת הצוותים השונים