חברים וצוות מעבירים ישיבת משרדיות . כותבים בלוח גדול את משימות היום ומתחילים בעבודה טבריה קלאבהאוס