אישה עומדת ומביטה בפרחים מסביבה ירוק במהלך חוג משוטטים