4אנשים יושבים בטבע יחד עם הגב למצלמה יוםיפהבחוץ במהלך חוג משוטטים קלאבהאוס נצרת עלית