אישה בשחור עם תיק אדום מתכופפת להתבונן בפרח סביבה חורש חוג משוטטים קלאבהאוס נצרת עלית