2 אנשים עומדים ומדברים לקהל ברחוב ירושלמי לידם יושב אדם ומקשיב להם ירושלים קלאבהאוס