אדם מתכופף לנעליו עם מעיל כחול לא רואים את פניו תוך כדי משחק ברקע מדרכה ירושלים קלאבהאוס