הזמנה מודפסת ומעוצבת ליום המעשים הטובים וליריד פסח