מעבירים צמיד ומפיצים אהבת חינם- מקלאבהאוס טבריה תצא הבשורה!!!

יום המעשים הטובים בקלאבהאוס אלון טבריה.

העברת צמידים שמטרתם להפיץ אהבת חינם ולחולל שינוי בתקשורת הבין אישית בין כל אדם ואדם באשר הוא !

"The good deeds day": at the clubhouse Alon Tiberius we passed bracelet which are meant to pass on

to show free love and to form a personal communication change in every person just as he is!

צילום ידיים עם צמידי יום המעשים הטובים של חברים ואנשי צוות קלאבהאוס טבריה