צילום ידיים עם צמידי יום המעשים הטובים של חברים ואנשי צוות קלאבהאוס טבריה