השכלה- לה לה לה…

נועם באוואר, חבר קלאבהאוס טבריה נרשם לקורס "ירושלים עיר של ניגודים" במכללת כנרת בליווי השכלה של הקלאבהאוס. עטר מיחידת התעסוקה התלוותה אליו לסיור והרשמה במכללה.

הקורס יעקוב אחר ההתפתחויות והשינויים המשמעותיים בדמותה של ירושלים מבחינה אנושית, כלכלית, מדינות ותכנונית מאז ראשית המאה ה-י"ט ועד שלהי המאה ה-"כ- בהצלחה נועם!!! מחכים לשמוע רשמים מהקורס ומהמכללה!

 

We do need education!!!

Noam Bawer a member of clubhouse Tibirias has registered to a course :"Jerusalem is a city of contrasts" at the kinnrett collage.  Attar from the employment unit went with him to see the place and to Register. The course is about the developments and the major changes in the "personality" of Jerusalem. Good luck Noam!!!!

נועם ועטר בביקור במכללת כנרת עושים שלום למצלמה ברקע מכללת כנרת קלאבהאוס טבריה