אישה יושבת ליד שולחן ומולה לוח שחמט קלאבהאוס ירושלים