2 נשים עומדות אחת מהן מחזיקה עציץ ומאחוריהן שלט של גליתא קלאבהאוס