5 נשים יושבות מסביב שולחן עגול ועוסוקות בעבדת ידים קלאבהאוס ירושלים