לוח רעיונות

בעקבות הצטרפות של חברים חדשים לקהילה יש עוד ועוד אנשים שרוצים לעבוד בקלאבהאוס אך מספר המשימות לא גדל בהתאם. החלטנו להקדיש לוח שלם לרעיונות שונים של חברי קהילה כיצד אפשר להגדיל את מספר המשימות. כל חברי הקהילה מוזמנים לכתוב רעיונות שונים על הלוח ולקחת חלק ולהוציא אותם לפועל.

Bank of ideas

As a result of new members joining the community, there are more and more people who want to work in the Clubhouse, but the number of tasks has not increased accordingly. We decided to dedicate ourselves to the various ideas of community members on how to increase the number of tasks. All the members of the community are invited to write different ideas on the board and take part in executing them

לוח מחיקלבן ועליו שמש אסוציאציות בכחול וצהובקלאבהאוס ירושלים
אדם מתכופף לנעליו עם מעיל כחול לא רואים את פניו תוך כדי משחק ברקע מדרכה ירושלים קלאבהאוס