4 אנשים יושבים מסביב שולחן ומביטים למצלמה. על השולחן אוכל. ירושלים קלאבהאוס