צוות מראיין לבחירת נציגים להכשרה בלונדון.

צוות ההכשרה, שיסע ללונדון לקלאבהאוס מוזאייק בנובמבר 2019, מורכב מחבר/ה, אשת צוות, מנהלת הקלאבהאוס, מנהלת העמותה ויו"ר העמותה.

בישיבה של הצוות המראיין היו נוכחים אשת צוות, חבר, מנהלת הקלאבהאוס ומנהלת העמותה וגיבשו ביחד שאלות לראיונות לאנשי הצוות וחברים אשר הגישו את מועמדתם לנסיעה להכשרה בלונדון.

Interviewer team to select training representatives

It's the beginning of a process for the interview team for the training in London. The training team, which will travel to London to the Mosaic Clubhouse, 

In November 2019, will be consist of our representatives:   a clubhouse member, staff member, the director, the association's director and the chairman of the association.

At the meeting of the interviewer team, a staff member, a member, the Clubhouse manager and the director of the association were present and together they formulated questions for interviews with the staff and members who submitted their candidacy for the training in London.

סביב שולחן הישיבות יושבים אשת צוות, חבר, מנהלת הקלאבהאוס ומנהלת העמותה ומתחילים את תהליך ההכשרה ללונדון. קלאבהאוס טבריה