סביב שולחן הישיבות יושבים אשת צוות, חבר, מנהלת הקלאבהאוס ומנהלת העמותה ומתחילים את תהליך ההכשרה ללונדון. קלאבהאוס טבריה