עומר עומד ליד הלוח המחיק ומעביר ישיבת בוקר קלאבהאוס טבריה