לונדון- חכי, הנה אנחנו באות!!!

בחודש יוני נערכו ראיונות להכשרה שתתקיים בקלאבהאוס "מוזיאק" בלונדון בנובמבר 2019. להכשרה נוסעות נציגת חברים, נציגת צוות ומנהלת הקלאבהאוס.

הצוות אשר נבחר להסמכה בלונדון הינו : מזל טוב, מאיה ומיכל.

בהצלחה לכולם במסע המרגש והמלמד!

סטנדרט31: "מנהלת הקלאבהאוס, אנשי צוות, חברים ואנשים נוספים המתאימים, משתתפים בתוכנית הכשרה של שבועיים על מודל הקלאבהאוס במרכז הכשרה המוסמך לכך".

London – here we come!!!

In June, interviews were held for training trip at the Mosaic Clubhouse in London in November 2019. A representative of the members, staff member representative and the manager of the clubhouse are traveling to the training center.

The team that was chosen for accreditation in London is: Mazal Tov, Maya and Michal.

Good luck to everyone on this exciting and inspiring  journey!

Standard 31: "The Clubhouse Manager, staff, member and other appropriate individuals participate in a two-week training program on the Clubhouse model at a qualified training center."

3 בנות עומדות מחובקות ומחייכות בשמחה לאחר שנבחרו לייצג את קלאבהאוס טבריה בהכשרה בלונדון קלאבהאוס טבריה